اطلاعیه ها

رویداد های این هفته

مأموریت مؤسسه تحصیلات عالی اهل بیت (ع)

رسالت مؤسسه تحصیلات عالی اهل بیت پرورش نیروهای متخصص، شایسته و متعهد برای رهبری و مدیریت آینده کشور است که با بسترسازی های علمی و آموزشی در جهت ترویج اندیشه های متعالی بشری و ارزشهای انسانی گام برمیدارد تا در نهایت جامعه ای داشته باشیم که فرصت های برابر را برای پیشرفت زنان و مردان از تمامی اقشار جامعه فراهم سازد.

گالری تصاویر

پورتال دانشجویی

رسالت مؤسسه تحصیلات عالی اهل بیت پرورش نیروهای متخصص، شایسته و متعهد برای رهبری و مدیریت آینده کشور است که با بسترسازی های علمی و آموزشی در جهت ترویج اندیشه های متعالی بشری و ارزشهای انسانی گام برمیدارد تا در نهایت جامعه ای داشته باشیم که فرصت های برابر را برای پیشرفت زنان و مردان از تمامی اقشار جامعه فراهم می سازد.

نشریات علمی

آمریت تحقیقات مسؤل برگزاری همایش ها، سیمینارها و چاپ نشریات و کتب علمی می باشد. فعالیت این بخش باعث ارتقای ظرفیت علمی دانشجویان خواهد شد. با توجه به اهمیت نشاط علمی در دانشگاه ها، برنامه ریزی مدرن و قابل اجرا برای رسیدن به این اهداف بسیار ضروری می نماید.